Smile International

Smile International

Endodonti

Döner Aletle Kanal Tedavisi

Dişin canlı, damar ve sinir paketlerini içeren kısmına pulpa denir. Pulpa enfekte olduğunda pulpanın ve kök içerisinde devam eden sinirlerin çıkartılması ve o bölgenin temizlenip, şekillendirilip yeniden doldurulması işlemine kanal tedavisi denir.